Rûhî Ayangil – Hasan Ferid Alnar

Concerto for Kanun

Alnar Concerto for Kanun, the first genuine example of a local-national instrument presented to the world music stage in concerto form, accompanied by a string instruments orchestra, was only performed by Alnar himself during his lifetime. After the passing away of Alnar in 1978, the piece was performed by Rûhî Ayangil in 1980, for the first time after Alnar himself. Ayangil, by repeating the concerto both at home and abroad with different conductors and orchestras, and by cassette and LP recordings (1988), made it possible to keep up the interest for the piece and the composer, and made way for other performers’ vocalizations.

10 Semâîsi for Turkish Makam Music instruments

Year 1924. Hasan Ferid, also renowned as “Kanuni Ferid Bey” is eighteen years old and at the threshold of a new life. Three years later (in 1927), Kanuni Ferid Bey’s last emotional and meaningful letters: “10 Semâîs”, a last farewell to Turkish makam music community where he was brought up, before he leaves for Vienna, after taking a state-run exam to study music. 10 Semâîs, composed by Hasan Ferid and printed in 1924, when he was eighteen years old, is an album of fourteen pages published among Kudmânizâde Şamlı İskender Publications. 10 Semâîs, is the composer’s first masterpiece, which is very well mastered, is holistic and also the first piece ever printed; printing and publishing of which he meticulously supervised, proof of his extensive cognizance of makam music at such an early age, announcing in advance of the “Concerto for Kanun” he would compose thirty years later.

Kanun Konçertosu

Yerel-ulusal bir çalgının yaylı çalgılar orkestrası eşliğinde konçerto formunda dünya müzik sahnesine sunuluşunun ilk özgün örneği olan Alnar Kanun Konçertosu, bestecinin sağlığında yalnızca kendisi tarafından sesşendirilmişti. Konçerto, Alnar’ın 1978 yılında yitiminin ardından ve besteciden sonra ilk kez Rûhî Ayangil tarafından 1980 yılında seslendirildi. Ayangil konçertoyu yurt içi ve dışında farklı şefler ve orkestralarla birçok kez yineleyerek, kaset ve LP kaydını (1988) yaparak eser ve besteci üzerindeki alâkanın canlı tutulmasına ve başkaca icracılarca da seslendirilmesine zemin hazırladı.

10 Saz Semâîsi

Yıl 1924. Hasan Ferid, nâm-ı diğer “Kânûnî Ferid Bey” 18 yaşında ve yeni bir dünyanın, yeni bir yaşamın eşiğinde. 3 yıl sonra (1927’de) devletin açtığı sınava girerek Viyana’ya müzik tahsiline gidecek olan Kânûnî Ferid Bey’in, içinde yetiştiği Türk makam müziği câmiâsı ile âdetâ vedalaşma döneminin içli ve anlam yüklü son mektupları: “10 Saz Semâîsi”. Hasan Ferid’in yazdığı ve 1924’de onsekiz yaşında iken basımını gerçekleştirdiği “10 Saz Semâîsi”, Kudmânizâde Şamlı İskender Neşriyâtı arasında yayınlanmış ondört sayfalı bir albümdür. Bestecinin titizlikle yazımlarını ve basımını denetlediği “10 Saz Semâîsi”, o genç yaşında onun makam müziğine ne denli vâkıf bulunduğunu gösteren ve bundan 30 yıl sonra yazacağı “Kanun Konçertosu”nun ön haberini veren ustalıklı, bütüncül ve basımı yapılmış ilk yapıtıdır.

Share

Bir Cevap Yazın